Πολιτική Παραπόνων

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΗΣ «Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Υπάρχει ένας μηχανισμός παραπόνων που έχει εγκαταστήσει η εταιρία ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα, εργαζόμενους, κοινότητες ή/και κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών, να διατυπώσουν τα παράπονά τους  ή την γνώμη τους σε προτάσεις βελτίωσης . Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων παρέχεται:

 • απευθείας μέσω του τηλεφώνου, του site αλλά και του φυσικού καταστήματος για τους πολίτες
 • Μέσω email ή τηλεφώνου ή μέσα από το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών για τους εταιρικούς πελάτες, είτε κατ’ ίδιαν
 • Μέσα από απευθείας συναντήσεις του προσωπικού για τους εργαζόμενους αλλά και μέσα από το κουτί ανώνυμων επιστολών που υπάρχει σε κάθε αποδυτήριο της εταιρίας

Ο μηχανισμός παραπόνων είναι προσβάσιμος, σε τοπικές γλώσσες (ΕΛΛΗΝΙΚΑ), αλλά και για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή διαχείρισης παραπόνων η όποια έχει  εξουσία λήψης αποφάσεων, με γνώση σχετικά με τα παράπονα, η οποία είναι αμερόληπτη, προσβάσιμη και με ευαισθησία ως προς το φύλο.

Η επιτροπή παραπόνων αποτελείται από:

 1. Δωροθέα Αρχοντάκη. Υπεύθυνη προμηθειών και Επικεφαλής και υπεύθυνη της επιτροπής
 2. Μάνθος Αρχοντάκης. Διευθυντής και μέλος της επιτροπής
 3. Πατάπιος Νινολάκης – Υπεύθυνος παραγωγής – εκπρόσωπος προσωπικού
 4. Ανέστης Ηρωγλίδης – Υπ. Λογιστηρίου
 5. Διαμαντόπουλος Χρήστος – Υπ. ποιότητας

 

Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων διαθέτει κατάλληλα κανάλια υποβολής, για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των μελών, του προσωπικού, των αγοραστών, των προμηθευτών, και της τοπικής κοινότητας.

Τα ανώνυμα παράπονα γίνονται δεκτά και η εμπιστευτικότητα τηρείται

Τα παράπονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα αποκαθίστανται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αποκατάστασης και σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποκατάστασης  κατά περίπτωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα παράπονα και οι συμφωνημένες ενέργειες παρακολούθησης τεκμηριώνονται και κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα άτομα εντός 5 ημερών το αργότερο.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι οι υποβάλλοντες τα παράπονα προστατεύονται από τη λήξη της απασχόλησης/συμμετοχής, την ανταπόδοση ή τις απειλές ως συνέπεια της χρήσης του μχανισμού παραπόνων.

 

Τα παράπονα καταγράφονται στο έντυπο RA-E 02 και ανασκοπούνται και στην ετησία διοικητική ανασκόπηση.

 

Web Design & Digital Marketing Consulting By Mene & Jo

ESPA Image εργαλ. ανταγ. αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχείρησεων
0
  Your cart
  το καλάθι είναι άδειοεπιστροφή στο κατάστημα