ο καφές, σε όλα του τα στάδια

Καφές Αρχοντάκη

Εγγυημένη ποιότητα

Ο Αρχοντάκης έχει διαμορφώσει συνεργασίες ποιότητας και διαρκείας με τους καλύτερους οίκους καφέ. Με τον τρόπο αυτό, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις διαδικασίες παραγωγής, άλεσης και ψησίματος του καφε, είναι εγγυημένο. Από το πρώτο στάδιο παραγωγής ως την κατανάλωση, δίνεται έμφαση σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την εμπειρία του καφέ.
Καφές Αρχοντάκη - Διαδικασίες

Αδιαπραγμάτευτες διαδικασίες

Πριν την καταχώρηση μίας παραγγελίας, παραλαμβάνουμε δείγμα από την εν λόγω παρτίδα το οποίο ελέγχει το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Αν το δείγμα καλύπτει όλες τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, δίνεται η εντολή για πραγματοποίηση της παραγγελίας και φορτώνεται το προϊόν. Με την παραλαβή της παρτίδας, γίνεται άμεσος επανέλεγχος και διασταύρωση της ποιότητας του καφέ και αναλόγως η παρτίδα προχωράει στα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Οι διαδικασίες ελέγχου και παραγωγής είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι το προϊόν που προχωράει στην παραγωγή μας ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες προδιαγραφές.
Καφές Αρχοντάκη - Εγκαταστάσεις

Εκσυγχρονισμένη αποθήκευση

Όταν το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου έχει εγκρίνει την νέα παραλαβή προϊόντος, προχωράμε στα επόμενα στάδια της παραγωγής, ξεκινώνας με τον προκαθαρισμό και την αποθήκευση. Οι εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο του Αρχοντάκη είναι επιλεγμένες και τοποθετημένες με γνώμονα την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στις διαδικασίες. Έτσι, το στάδιο αποθήκευσης πραγματοποιείται σε ειδικά σιλό ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας που εγγυώνται την τεχνική και ποιοτική διαχείριση του προϊόντος. Κι όπως συνηθίζουμε να λέμε στη βιομηχανία αλλά και στους πελάτες μας, ένας καλά αποθηκευμένος καφές είναι φρέσκος καφές!
Καφές Αρχοντάκη - Εγκαταστάσεις

Ψήσιμο με τεχνική και τέχνη

Η απαιτητική και ιδιαίτερη διαδικασία ψησίματος του καφέ προϋποθέτει μηχανήματα και εγκαταστάσεις που μετρούν και ελέγχουν κάθε ποιοτικό χαρακτηριστικό. Ο πλέον σύγχρονος και τελευταίας γενιάς εξοπλισμός του εργοστασίου μας (οίκος Probat), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, μετρά με απόλυτη ακρίβεια τόσο την υγρασία αλλά και την πορεία της διαδικασίας ως προς την καμπύλη ψησίματος που πρέπει να ακολουθηθεί. Με τον τρόπο αυτό εγγυόμαστε το ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε παρτίδα προϊόντος. Τέλος, το παραγόμενο προϊόν της διαδικασίας, το ψημένο σπυρί του καφέ, ελέγχεται τόσο σε όρους χρώματος όσο και υγρασίας.
Καφές Αρχοντάκη - Εγκαταστάσεις

Άλεση με χρώμα, γεύση και άρωμα

Όταν ο καφές προορίζεται για άλεση, γίνεται πρωτίστως έλεγχος στο χρώμα, μέσω ειδικών φασματογράφων κοκκομετρικής ανάλυσης, για να διασφαλιστεί ότι η άλεση θα οδηγήσει σε σταθερό προϊόν χωρίς διακυμάνσεις. Η άλεση, κατά την οποία απελευθερώνεται το χρώμα, η γεύση και το άρωμα του καφέ, πραγματοποιείται σε υδρόψυκτα μηχανήματα κι έπειτα αποθηκεύεται σε ειδικά σιλό εμπλουτισμένα με άζωτο τα οποία τροφοδοτούν τα κόσκινα και τον συσκευαστικό εξοπλισμό που ακολουθεί στην παραγωγική διαδικασία. Η διαδικασία αποθήκευσης του αλεσμένου καφέ είναι μείζονος σημασίας καθώς από αυτήν εξαρτάται η επιτυχής διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καφέ που αγαπάμε: γεύση, άρωμα και χρώμα.
Καφές Αρχοντάκη - Εγκαταστάσεις

Συσκευασία

Από το στάδιο της αποθήκευσης του αλεσμένου καφέ, κατά το οποίο έχουμε διασφαλίσει ότι η γεύση και το άρωμα διατηρούνται αναλλοίωτα, συνεχίζουμε στο στάδιο της συσκευασίας. Εδώ, η συσκευασία στα διάφορα μεγέθη τελικού προϊόντος πραγματοποιείται σε προστατευμένο περιβάλλον, κατά το οποίο έχει αφαιρεθεί το οξυγόνο μέσα από τη συσκευασίας πιστοποιώντας ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καφέ θα διατηρηθούν μέχρι να φτάσουν στην κούπα σας.

Web Design & Digital Marketing Consulting By Mene & Jo

ESPA Image εργαλ. ανταγ. αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχείρησεων
0
    Your cart
    το καλάθι είναι άδειοεπιστροφή στο κατάστημα